مشعل دیگ بخار

عیب یابی انواع مشعل

دیگ بخار :
مشعل
قیت همکار / عمده فروشی :
استعلام قیمت

توضیحات محصول


کنترل مشعل دیگ بخار

کنترل مشعل دیگهای بخاری که مجهز به چندین مشعل با فنآوری های جدید ریزپردازها (میکروسسور) هستند، عملکرد بهتری از خود نشان میدهند. سیستمهای قدیمی قادر به اندازهگیری جریان هوا و سوخت به دیگ بخار بوده و متعاقب آن نسبت سوخت به هوا را برای احتراق بهینه تنظیم مینمود.

زمانی که یکی از چند مشعل خاموش میشد، تنظیم سوخت به هوا برای سیستمهای قدیمی دشوار بوده و در حقیقت نشت جریان هوا از مشعل خاموش به داخل محفظه احتراق باعث برهم خوردن نسبت سوخت و هوا میشد و عملاً بازدهی دیگ بخار کاهش مییافت.

اما سیستمهای جدید کامپیوتری که عمدتاً دارای منطق فازی (لوژیک فازی) هستند، تنظیمات دقیقتری از سوخت به هوا را فراهم میآورند و صرفه جویی سوخت را تا حد 3 %میسر میسازند. در حقیقت در سیستمهای جدید کامپیوتری از تنظیم کننده خودکار و مستمر سوخت به هوا استفاده میشود. بعبارت دیگر محدود نمودن ورود هوای اضافی موجب جلوگیری از اتلاف حرارتی میشود.

اغلب مشعلها در زمان کاهش بار نیاز به کنترلها 41 هوای (اضافی) بیشتری نسبت به زمان پرباری دارند، چرا که در دوره های کاهش بار، دمای شعله کاهش مییابد و تنظیم سوخت به هوا اثربخشی خود را از دست میدهد. با کمک سیستمهای هوشمند کامپیوتری میزان بار دیگ بخار شناسایی و تنظیمات لازم بعمل میآید.

بعبارت دیگر سیستمهای کامپیوتری با اندازهگیری میزان اکسیژن در گاز خروجی تنظیمات دقیقتر را در نسبت سوخت به هوا ایجاد مینمایند. اگر هوای احتراق بیش از حد کاهش یابد، احتراق ناقص حادث شده و بازدهی دیگ بخار کاهش مییابد. کمترین هزینه تولید بخار زمانی صورت میپذیرد که هوای احتراق متناسب با نیاز تنظیم شده باشد (نه کمتر و نه بیشتر).

بنابراین برای تنظیم بهتر سیستم سوخت به هوا علاوه بر کنترلکننده اکسیژن، وسیله دیگری برای کنترل مونواکسید کربن نیز تعبیه میگردد. در حقیقت سیستم کامپیوتری با اندازهگیری غلظت مونواکسید کربن در گاز خروجی، دستور لازم را برای تنظیمات بهینه صادر میکند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در طرح جامع نیازسنجی بخار تمام بخشهای صنعت بدقت مورد بررسی قرار میگیرند و بخار مورد نیاز هر واحد تعیین میگردد.

تنظیمات دیگ بخار باید به نحوی برنامه ریزی شود که بخار مورد نیاز تولید و از تولید بیرویه جلوگیری شود. تنظیم فشار کوره موجب افزایش راندمان دیگ بخار میشود و از طرفی از تخریب دیگ بخار جلوگیری میکند. در اثر تغییر بار در دیگ بخار، فشار در داخل کوره تغییر یافته و به همین دلیل کوره با استفاده از یک برنامه غیرخطی نسبت به تنظیم فشار اقدام نموده و بازدهی دیگ بخار را حفظ مینماید.

دمای بخار خروجی از دیگ بخار بر استفاده کنندگان بخار و عملکرد دیگ بخار تأثیرگذار است. اگر دمای بخار به حد کافی نرسد، امکان تخریب وسایلی که از بخار تغذیه میشوند وجود خواهد داشت و از طرفی دمای مازاد بر طراحی دیگ بخار موجب کوتاه شدن طول عمر دیگ بخار میگردد. برای تنظیم بهتر دمای بخار مورد نیاز در سیستمهای جدید کامپیوتری از منطق فازی بهره گرفته میشود.

سازنده دستگاه تزریق فوم. دستگاه فیلتر هوا.دستگاه پی یو کفش.دستگاه چین کن کاغذ
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، عمده فروش، خدمات
  • خدمات/محصولات : دستگاه تزریق زیره کفش، زیره کفش، نوار تابلو برق، دستگاه فیلتر هوا، دستگاه تزریق فوم، دستگاه تزریق فوم یخچال، فیلتر هوا، دستگاه تزریق فوم مبلی، تزریق پی یو ، صنعت کفش، دستگاه تزریق زیره پی یو، کفش، ماشین های تزریق پی یو، پی یو، دستگاه چین کن کاغذ ، دستگاه پی یو کفش
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: +0912-4634-372، +098-0263-6334935
بروز رسانی 7 روز پیش